Liberaalipuolueen eduskuntavaaliehdokas Helsingissä

Ehdokassivut julkaistu

| 26.11.2022

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 2.4.2023, ja olen ehdolla kansanedustajaksi Helsingissä Liberaalipuolueen listalla.

Tällä sivustolla kerron, millaista politiikkaa haluaisin eduskunnassa toteuttaa. Sivusto on rakennettu avoimen lähdekoodin ja jatkuvan kehityksen periaatteilla.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi tarkoittaa tässä sitä, että kaikki sivuston sisällöt ja niihin tehdyt muutokset ovat nähtävillä GitHub-palvelussa. GitHubissa voi myös kommentoida sisältöjä ja ehdottaa niihin muutoksia. Lisäksi muut ehdokkaat voivat hyödyntää lähdekoodia omien sivujensa rakentamisessa.

Lähdekoodin julkaisemisen taustalla on myös poliittinen idea. Mielestäni politiikan pitäisi olla läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa. Kun ehdokassivuston sisältöjen muutokset ovat avoimia, kaikesta jää jälki, ja minun on perusteltava muutokset.

On ehkä syytä alleviivata, etten pidä näkemysten muuttamista sinänsä moitittavana. Päinvastoin, kun tietoa kertyy tai joku esittää hyvän argumentin, se antaa syyn arvioida näkemyksiä uudestaan. Jos näkemyksistä löytyy parantamisen varaa, niitä kannattaa parantaa.

Jatkuva kehitys

Jatkuvalla kehityksellä puolestaan tarkoitan sitä, että julkaisen sivuston keskeneräisenä ja täydennän sisältöä ajan mittaan. Jatkuvan kehiytksen toimintaperiaate on tuttu startup- ja ohjelmistokehittämisen maailmasta ja se on nykyään käytössä laajasti myös muualla talouselämässä.

En siis aio odottaa, että saan kaikki sisällöt täydellisen valmiiksi ennen kuin julkaisen jotain. Tämän kirjoituksen julkaisuhetkellä sivusto on niin sanottu MVP (Minimum Viable Product eli pienin toimiva tuote).

Myös tämän taustalla on poliittinen idea. En usko, että yhteiskunnasta tulee koskaan valmista, vaan aina syntyy uusia ideoita, joiden avulla asioita voidaan parantaa. Uskon, että sama periaate pätee myös politiikkaan.

Ei ole häpeä myöntää, etteivät poliittiset ratkaisut ole täydellisiä. Niiden hyviä ja huonoja puolia olisi tuotava rehellisemmin ja avoimemmin esiin. Se helpottaa vaihtoehtojen punnitsemista ja parempien ratkaisujen etsimistä. Tärkeää on, että näkemyksiä voi korjata ja virheistä voi viisastua.

Asialliset argumentit ja parannusehdotukset ovat aina tervetulleita ja lupaan ottaa ne huomioon.

Jatkuva kehityksen toimintamalli sopii minulle myös sikäli hyvin, että se auttaa sovittamaan vaalityön niukkoihin aikaresursseihin. En ole politiikan ammattilainen, vaan teen vaalityötä vapaa-ajallani. Teen päivätyötä startup-yrityksen osakkaana ja minulla on 4 pientä lasta.

6 vaaliteemaa

Olen valinnut vaalikampanjalleni 6 teemaa, jotka ovat lähellä sydäntäni ja joista uskon minulla olevan jotain painavaa sanottavaa: ympäristö, talouskasvu, julkinen talous, lapset ja nuoret, kehitys sekä demokratia.

Näistä aiheista tulen kirjoittamaan lisää vaalien alla ja jakamaan ajatuksiani siitä, miten suomalaisten elämää voisi parantaa.

comments powered by Disqus