Liberaalipuolueen eduskuntavaaliehdokas Helsingissä

Päätös lähteä politiikkaan ei ollut helppo

| 16.12.2022

Kun minua pyydettiin mukaan eduskuntavaaliehdokkaaksi, harkitsin pitkään, sillä päätös ei ollut helppo. Haluaisin jakaa muutaman ajatuksen päätöksen taustalla.

Olen aiemmin työskennellyt tutkijana ja virkamiehenä, ja näihin ammatteihin liittyy vahva puolueettomuuden periaate, jota olen myös pyrkinyt vaalimaan nykyisessä työssäni yrittäjänä.

Puolueettomuus ja riippumattomuus ovat olleet osa identiteettiäni ja niistä luopumisen kynnys tuntuu korkealta.

Nämä periaatteet ovat olleet minulle tärkeitä, koska ajattelen niiden olevan asiantuntijan roolissa olennaisia yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon toimivuudelle. Demokratiassa kansalaisten on kyettävä erottamaan faktat ja arvovalinnat.

Jos raja asiantuntijan ja poliitikon roolien välillä on häilyvä, kansalaisen on vaikea luottaa, ettei asiantuntijan näkemys ole vain heijastuma hänen henkilökohtaisista poliittisista mielipiteistään ja arvoistaan.

Jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiinsä ja arvoihinsa, mutta tosiasiat ovat kaikille yhteisiä. Jos käsityksemme maailman tilasta ja valintojemme vaikutuksista on väärä, meidän on hyvin vaikea tavoitella niitä asioita, joita pidämme arvokkaina.

Työssäni olen nähnyt, kuinka yhteistyö asiantuntijoiden ja poliitikkojen välillä toimii saumattomasti, kun työnjako on selkeä. Ajattelen, että asiantuntijan tulee esittää vaihtoehdot mahdollisimman puolueettomasti ja jättää arvovalinnat poliitikoille.

Aiemmin roolini on ollut palvellen heitä, jotka kansa on valinnut tekemään päätökset. Nyt pyrin eduskuntaan tekemään arvovalintoja ja roolini muuttuu.

Enää en voi sanoa, että olen täysin puolueeton. Minulla on puolue, Liberaalipuolue. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.

Vaikka olen nyt mukana politiikassa, ei se tarkoita, että olisin aikeissa luopua integriteetistäni. Pyrin yhä perustamaan näkemykseni vankalle tietopohjalle ja pyrin tuomaan selkeästi esiin tekemäni arvovalinnat. Se tarkoittaa, että joudun tunnustamaan myös valintojeni huonot puolet ja perustelemaan kompromissit avoimesti.

Politiikassa minua on aina ärsyttänyt epärehellisyys, mutta hieman jääräpäisesti haluan uskoa, ettei politiikan tarvitsisi olla sellaista. Aion rakentaa politiikkani sen oletuksen varaan, että suomalaiset haluavat muutoksen politiikan kulttuuriin: rehellisyyttä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

Poliitikolle itselleen se tarkoittaa, että hän on aiempaa alttiimpana kritiikille. Se ei välttämättä ole poliitikon oma etu, että virheet tulevat helpommin esiin, mutta se on kansalaisten etu. Jotta politiikan kulttuuri voisi muuttua äänestäjille on tarjottava uskottava vaihtoehto.

Nyt lähdemme Liberaalipuolueen kanssa rakentamaan rehellisempää vaihtoehtoa. Toivon, että onnistumme ei vain voittamaan vaan myös ansaitsemaan kansalaisten luottamuksen.

comments powered by Disqus